Projects
27/02/57

Power point 1 ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยฯ ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ. 57 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค

วันที่เผยแพร่ : 27 กุมภาพันธ์ 2557
ไฟล์แนบ :
File : จงกลนี_กา..[1].ppt 
File : ระบบคุณภาพฯ.pptx 
File : บรรยายระบบคุณภาพอาหารปลอดภัยจังหวัด.ppt 

 
print