ปรับขนาดตัวอักษร
ติดต่อเรา
 

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์. 0 2590 1619 - 24 โทรสาร. 0 2590 1614
E-mail : foodsafety_moph@hotmail.com
 

ชื่อ
อีเมล์
เบอร์ติดต่อ
ข้อความ
ไฟล์แนบ