ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม
13/01/57

การประชุม FAO-Thailand Pilot Project Consultative Meeting On Food Safety Policy Decision Making through Multi-Factors in Thailand

 


การประชุม FAO-Thailand Pilot Project Consultative Meeting On Food Safety Policy Decision Making through Multi-Factors in Thailand วันที่ 17 ธันวาคม 2556 เป็นการประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ FAO Ms.Mary Kenny สำนักงานใหญ่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และ Ms.Shashi Sareen  เจ้าหน้าที่อาวุโสสำนักงานหลักกรุงเทพมหานคร โดยในการประชุมมี นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ เป็นประธาน และมีผู้เข้าประชุมในหลายหน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
วันที่เผยแพร่ : 13 มกราคม 2557

 
Downloal Files
 

 
พิมพ์หน้านี้